Ånge har lägst arbetslöshet i länet

Andelen inskrivna arbetslösa i Ånge kommun var under april månad 7,5 %.

Rapporten från Arbetsförmedlingen visar att vi i jämförelse med övriga kommuner i länet har den lägsta siffran.

Trots ett tufft år med bland annat nedläggning av Östavallssågen och en pandemi, som påverkat både ekonomi och arbetsmarknad, så har arbetslösheten i Ånge kommun inte ökat anmärkningsvärt.

Arbetsförmedlingens siffor för april månad visar att Ånge kommun just nu har den lägsta arbetslösheten i Västernorrland.

Ånge kommun har också minsta andelen arbetslösa ungdomar i åldrarna 18-24 år, 10,7 %. För åldersgruppen 50-64 år ligger andelen på 6,5%.

- Ett styrkebesked för Ånge som visar på en stark arbetsmarknad trots nedläggningen av Östavallsågen förra hösten. Nu är det viktigt att fortsätta arbetet med att stötta näringslivet i rekryteringsarbetet, både genom kompetenshöjande insatser för de som är arbetslösa och genom att underlätta för personer med eftertraktat kompetens att flytta till kommunen, säger Mattias Robertsson Bly, kommunchef.