50 år och äldre kan boka restdoser av vaccin

Den som är över 50 år och kan komma till vaccinationslokalen med kort varsel har nu möjlighet att boka tid för vaccination mot covid-19.

Erbjudandet gäller de restdoser som läggs tillbaka på eftermiddagarna i den digitala tidboken.

- Det är ett sätt för oss att kunna vaccinera upp de doser som blir över under dagen om någon uteblivit eller lämnat återbud med kort varsel, berättar Karin Sellgren, vaccinationssamordnare.

Möjligheten till dessa doser kan variera utefter hur många doser som inte har använts under dagen vid de olika vaccinationslokalerna i länet.

I den digitala tidboken på respektive enhet ser du om det är möjligt att boka. En del dagar finns heller inga doser som kan läggas ut.

- Vi ser det här som en möjlighet för nästa åldersgrupp som står på tur och som kan komma med kort varsel, säger Karin Sellgren.

Regionen har en önskan att man tar dos 2 på samma vaccinationslokal som man tar dos 1. Det underlättar transport, logistik och administration eftersom doserna bokas för varje enskild person för dos 2.