Flygningar på låg höjd när Wermlandsflyg genomför mätningar

SGU i samarbete med Wermlandsflyg kommer från mitten av maj och ca tre månader framåt genomföra geofysiska flygmätningar i delar av Gävleborgs, Dalarnas, Västernorrlands och Jämtlands län (se områden på kartan här ovan). 

Mätningarna görs av magnetfält, gammastrålning och elektronisk ledningsförmåga (VLF). Mätningarna beräknas starta den 10 maj och pågå ungefär tre månader, beroende på väder och vind.

Då flygningarna är känsliga för turbulens så flyger man normalt tidig morgon och sen kväll (då solen inte värmer marken och skapar varm luft som stiger). Morgonflygningen pågår vanligtvis kl 5:30-9:30 och kvällsflygningen kl 18:00-22:00, men även andra tider kan förekomma.

Flyghöjden är 60 meter över marken.

Behöver ni mer information finns kontaktpersoner i bilden här ovan.