Ånge kommuns visionsarbete går in i en slutspurt

Det omfattande arbetet med att ta fram en ny vision för Ånge kommun har nu gått in i en slutfas.

Det omfattande material som sammanställts från bland annat medborgardialolger, medarbetarenkäter och omvärldsdialoger kommer kompletteras med viktiga fokusområden och perspektiv för att skapa en färdig vision.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 juni förväntas beslut tas kring visionsformuleringar och fokusområden, men fram till dess kommer kompletterande underlag att arbetas fram.

Bland annat ska visionen koppla an mot FN:s globala mål samt vår regionala utvecklingsstrategi, RUS.

Ytterligare ett viktigt underlag som ska bakas in är näringslivets visioner och tankar om framtiden. Hur behöver samhället och platsen Ånge kommun se ut och fungera om tio år?

Små och stora företag kommer att djupintervjuas kring hur man ser på företagandet i Ånge kommun om tio år och hur man ska ta sig dit.

I en avslutande workshop med kommunfullmäktiges ledamöter ska 3-5 visionsformuleringar jobbas fram och när dessa förslag är presenterade så kommer det att öppnas upp för ett brett deltagande bland medborgare att vara med och rösta fram Ånge kommuns nya vision - för platsen Ånge kommun år 2030.