Kommunalråd Erik Lövgren och Veronica Andersson, chef för lokalpolisområde Medelpad.

Nytt medborgarlöfte för Ånge kommun har signerats

Nu har Medborgarlöftet signerats digitalt av kommunalråd Erik Lövgren och Veronica Andersson, chef för lokalpolisområde Medelpad.

- Ånge kommun och Polisen har ett gott samarbetsklimat och jag är glad att detta är i hamn, säger Erik Lövgren och får medhåll av Veronica Andersson som också säger att det som framgår av Medborgarlöftet är helt rätt i tiden vad gäller våld i nära relation då det i media pågår debatt i detta nu.

Medborgarlöftet 2021-2022 syftar till att ge medborgarinflytande inom de områden som upplevs som viktiga för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Polisen har tillsammans med Ånge kommun genomfört medborgardialoger med boende i kommunen och områden som identifierats som viktiga för det trygghetsskapande arbetet är:

 • Oro för inbrott och upplevelse av otrygghet.
 • Ungdomar som löper risk att utveckla missbruk.
 • Trafiksäkerhet. Såsom vissa vägar och övergångar samt busåkning med moped och A traktor.
 • Ökat antal anmälningar kopplat till våld i nära relation.

Medborgarlöftet för 2021-2022 lyder:

 • Ånge kommun och polisen lovar att tillsammans verka för att öka medvetenheten hos våra medborgare gällande våld i nära relation och på sätt förhindra och förebygga brott.
 • Ånge kommun och polisen lovar att bidra till ökad kunskap hos medarbetarna inom respektive verksamhet om hur man kan upptäcka och motverka våld i nära relation.
 • Ånge kommun ska tillsammans med lokalpolisområde Medelpad fortsätta jobba med etableringen av ytterligare grannsamverkansområden och aktivt stötta befintliga områden.
 • Minst 20 fotpatruller årligen i centrala Ånge.
 • Fem riktade insatser årligen mot ungdomar och misstänkt missbruk. Ånge kommun ska verka för att alkohol och droger minskar i samhället och genomföra drogvaneundersökningar genom Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN).
 • Delta vid gemensamma informationsträffar gällande droger och missbruk.
 • Genomföra trafikkontroller vid identifierade riskplatser och vägar, samt riktade insatser mot olagliga A-traktorer. Ånge kommun lovar att vara lyhörda i de fall medborgare önskar fartreducerande åtgärder på kommunens gator.