Exteriörbild Naturum Borgsjö

Ökat bidrag till naturum under Friluftslivets år 2021

100 000 kronor extra till Naturum.

Naturvårdsverket beslutade i februari - med anledning av att 2021 är Friluftslivets år - att tillfälligt höja bidraget.

Målet under det här året är att tio procent av landets befolkning ska tillbringa mer tid ute än tidigare år.

Friluftslivets år drivs av Svenskt Friluftsliv och har som mål att lyfta friluftslivet, att få många nya människor att vara ute och att visa upp alla de värden som friluftslivet har.

- Med de extra medel naturum får i år hoppas vi kunna hjälpa fler att hitta ut i naturen. Bland annat har vi just skrivit avtal med Naturkartan som kommer att bli ett bra verktyg för alla som vill veta vad som finns i området och hur man tar sig dit. Vi jobbar också på att färdigställa en utställning om "Friluftslivet nu och då" som kommer att kunna besökas hela sommaren, om pandemin tillåter öppet som vanligt. Vi planerar också flera spännande guidningar under året, berättar Rebecka Andersson, turist- och naturumvärd.