Ny förskola ska ge ökad likvärdighet och höjda skolresultat

Pressmeddelande från kommuninvest

Ånge kommun genom Ånge Fastighets och Industri AB beviljas ett Lån för Social Hållbarhet, på ca 65 miljoner kr, för en socialt inriktad investering i en ny förskola. Detta står klart efter att Kommittén för Social Hållbarhet gett grönt ljus.

Därmed blir Ånge den femte kunden som tar del av denna nya låneprodukt.

Med investeringen kommer Ånge att kunna ersätta ett flertal äldre förskolelokaler i centralorten med en större, mer ändamålsenlig förskola med väl anpassade verksamhetslokaler och utemiljöer. Där kommer det bland annat att finnas bättre förutsättningar för åldersintegrerade grupper och ökad tillgänglighet till specialpedagog. Planen är att byggprocessen ska vara klar mot slutet av 2022.

Satsningen innebär att förskoleverksamheten kan stärkas i flera avseenden, med ett tydligt fokus på undervisning och lärande, tidig identifiering av barn med särskilda behov och bättre möjligheter att koordinera och leda verksamheten. Målet är att skapa en likvärdig förskola och ett mer samarbetsinriktat arbetssätt. I förlängningen ska detta bidra till att höja skolresultaten och ge barnen bättre förutsättningar senare i livet. Kommunen har en historia av relativt låga utbildningsnivåer och -resultat.

Genom att ge barnen en bättre start i förskolan är ambitionen att fler på sikt ska klara grund- och gymnasieskolan samt lyckas väl på arbetsmarknaden.

– Det är första gången på 15 år som en ny förskola byggs i Ånge kommun och vi gör det med fokus på likvärdighet, dvs att skapa förutsättning för alla barn utifrån deras behov. De nya lokalerna och den stora utemiljön fokuserar på undervisning och lärande vilket skapar nya möjligheter för verksamheten och en bra start för barnen, Mattias Robertsson-Bly, kommunchef i Ånge kommun

– Det är glädjande att Ånge nu kommer in som pilotkund nummer fem. Det visar att detta låneprogram är intressant för såväl större som mindre kommuner. Ånge har i sin ansökan visat hur man vill försöka ta sig an några av sina viktigare sociala utmaningar via en ambitiös satsning på barnen och den nya förskolan. Det ska bli spännande att se hur detta utvecklas, säger Björn Bergstrand, hållbarhetschef på Kommuninvest.