Har din förening arbetsuppgifter för en feriepraktikant?