Årskurs 6 flyttar tillbaka till mellanstadieskolorna

Utbildningsnämnden i Ånge har fattat beslut om att årskurs 6 ska tillhöra mellanstadieskolorna från höstterminen 2021.

Det innebär att elever som idag går årskurs 5 på respektive skola fortsatt ska tillhöra den skolenheten i årskurs 6.

Beslutet gäller elever i grundskolan och grundsärskolan.

Nationellt så tillhör årskurs 6 mellanstadiet. Förändringen som nu görs innebär bland annat att skolorna kommer att ha lärare som följer eleverna genom de stadier där de hör hemma. På så vis kan vi bättre kvalitetssäkra den bedömning och betygsättning som genomförs i årskurs 6.

Beslutet om ny skoltillhörighet kan även påverka skolskjutsar där hänvisad skola blir riktmärke för kommande skolskjutsansökningar.
Förutsättningarna för detta ser lite olika ut och upplägget är beroende på vilken skola man tillhör.

  • Ljungaskolan: Eleverna går kvar på Ljungaskolan i årskurs 6. Hänvisning till högstadiet i Fränsta sker fr.o.m. årskurs 7.
  • Torpshammars skola: Elever går kvar på Torpshammars skola i årskurs 6. Hänvisning till högstadiet i Fränsta sker fr.o.m. årskurs 7.
  • Fränstaskolan: Eleverna i årskurs 6 placeras på mellanstadiet på Fränstaskolan. Hänvisning till högstadiet i Fränsta sker fr.o.m. årskurs 7.
  • Björkbackaskolan: Elever i årskurs 6 tillhör Björkbackaskolan från hösten -21. På grund av platsbrist på Björkbackaskolan kommer årskurs 6 fortsatt vara placerade i lokaler på Minervaskolan. Lokaler och klassrum ses nu över och ska anpassas till mellanstadiemiljö. Från årskurs 7 tillhör eleverna Minervaskolan och högstadiet.

Finns specifika frågor om upplägget för er skola så kan ni kontakta respektive rektor på er skola.