Lättläst information om coronaviruset

Mycket information kring coronaviruset kan för många människor upplevas som svårläst. Texter är långa och ord kan vara svåra att förstå.

På regeringens hemsida kan du läsa nyheter om corona-viruset och sjukdomen covid-19 skrivna på lättläst svenska.