Beslut om tillfälligt besöksförbud vid Ånge kommuns särskilda boenden

Folkhälsomyndigheten beslutade i går, 8 februari 2021, om tillfälligt besöksförbud på särskilda boenden för äldre i Ånge kommun.

Förbudet gäller från 10 februari 2021 till och med 28 februari 2021 och gäller på samtliga särskilda boenden i kommunen.

Förordning (2020:979) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19, upphör att gälla den 28 februari 2021 om inget annat beslutas innan dess. Denna period för besöksförbud blir därför något kortare än tidigare.

Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande hemsidan med aktuell information kring de tillfälliga lokala besöksförbuden.