Högstadiet går tillbaka till ordinarie undervisning

Skolchefen har i samråd med rektorerna vid kommunens högstadium beslutat om återgång till ordinarie undervisning för högstadiet från och med tisdag 9/2.

Måndag 8/2 är en studiedag och eleverna är således lediga då. 

Man ser nu att personalläget har stabiliserats något och ingen ökad smittspridning i verksamheterna finns.

Beslut om fjärr- eller distansundervisning kan komma att fattas igen om läget skulle försämras.