Vaccinationsläget i Ånge kommun

Den 5 januari påbörjades vaccineringen mot covid-19 i Ånge kommun.

Inom äldreomsorgen har nu samtliga boende som anmält intresse fått sin första dos och i dagarna har man börjat ge dos två.

Även 240 personal inom vård och omsorg har fått sin första spruta, men i och med minskade vaccinleveranser får de vänta någon vecka på sin andra dos.

- Personalen får stiga tillbaka någon vecka för våra äldre och sköra i kommunen. Det är dock inte någon fara att få sin dos 2 lite senare än det var tänkt, säger Helen Lindahl, vaccinationssamordnare vid Ånge kommun.

Ånge kommun följer den prioritetsordning som tagits fram av regionens smittskyddsläkare, Hans Boman. De som har störst risk att bli svårt sjuka går första i prioriteringsordningen, så ålder går alltid först. Det gäller både dos 1 och dos 2.

Vaccineringen inom hemtjänst och hemsjukvård är också påbörjad och följer vaccinationsplanen.

- Den påbörjades i liten skala redan förra veckan och en inbjudan kommer att gå till den gruppen allt eftersom vaccindoserna ökar, säger Helen Lindahl.

Katarina Persson, socialchef, berättar att man nu äntligen kan påbörja snabbtester för medarbetare inom vården.

- Tillsammans med regionen kör vi nu igång med snabbtester för att kunna fånga upp de som är asymptomatiska, det vill säga bär på smittan men är utan symptom, vilket just nu är den största faran i smittspridningen innan vaccindos två har getts.