Ånge kommun ansöker om tillfälligt besöksförbud vid särskilt boende

Ånge kommun har skickat in en ansökan om tillfälligt besöksförbud vid samtliga särskilda boenden.

Folkhälsomyndigheten väntas komma med ett beslut under vecka 5.

- Vi ser fortfarande att vi befinner oss i ett allvarligt läge och att åtgärder måste vidtas för att skydda vår gamla och skörda, säger Terhi Jonsson, verksamhetschef särskilda boenden.

Under våren och sommaren 2020 - då pandemin hade stort utbrott nationellt - så hade Ånge kommun ingen smitta vid särskilda boenden. Delvis berodde detta på ett tidigt infört besöksförbud. Dessutom var den allmänna smittspridningen lägre hos Ånge kommuns medborgare.

I mitten av november 2020 tog sig smittan in i ett av kommunens boenden och sedan dess har många brukare och personal vid flera boenden i kommunen, insjuknat i covid-19.

- Ånge kommun har en fortsatt hög smittspridning bland medborgare och våra verksamheter är inne i ett mycket känsligt skede just nu där vi har hunnit ge första vaccinsprutan till personal och brukare på särskilt boende. Ju fler smittvägar vi stänger desto större chans att vi klarar oss utan fler utbrott, säger Terhi Jonsson.

Av denna anledning ansöker nu Ånge kommun om tillfälligt besöksförbud vid samtliga särskilda boenden i kommunen.

- Vi är de första att beklaga denna åtgärd men vi ser just nu att våra rekommendationer inte följs av alla. Det är ett tufft beslut för både anhöriga och boende, men besöksförbudet är tillfälligt och är en åtgärd för att ta oss förbi den smittsamma tiden som vi har framför oss. Det är många olika virus, utöver Covid-19, som sprider sig den här årstiden och som tillsammans med Covid-19 kan ge förödande konsekvenser för våra äldre och mest sköra, säger Terhi Jonsson.

Som en ytterligare åtgärd för att förhindra smittspridning införs nu, i samarbete med regionen, snabbtester för samtlig vårdpersonal vid Ånge kommun.