Elever i skolan.

Distansundervisning för högstadiet förlängs en vecka

Skolenheterna i Ånge kommun upplever nu ett ökat personalbortfall vilket försvårar närundervisningen.

Skolchef har därför, efter samråd med högstadiets rektorer, beslutat att förlänga partiell/växelvis fjärr- eller distansutbildning för åk.7-9, vid Minervaskolan och Fränstaskolan, i ytterligare en vecka.

Beslutet omfattar inte grundsärskolan.

Beslutet är en del i att hantera personalbortfall, minska trängsel vid skolenheterna och i kollektivtrafiken samt ett försök att begränsa smittspridningen.

Skolan kommer fortsatt att vara öppen för elever som har reguljär utbildning enligt schema. Undantag från fjärr- distansundervisning kan komma att göras för enskilda elever och grupper vid skolenheten.

Beslutet gäller i Ånge kommun och länets kommuner gör lite olika beroende på lokala förhållanden.

Beslutet gäller från och med 2021-02-01 fram till och med 2021-02-05.