Dålig mobiltäckning föranledde möte med PTS, Post- och telestyrelsen

Sundsvallsregionen hade i mitten av förra veckan ett möte med PTS och från Ånge Kommuns sida deltog Erik Lövgren, Jan Filipsson, Linda Matsson och kommunchef Stefan Wallsten.

Frågan gällde vem som bär det samlade ansvaret för en godtagbar mobiltäckning i hela Sverige.

Mobiltäckningen i Sveriges avlånga land är på sina håll inte godtagbar och med anledning av detta hölls förra veckan ett möte för att klargöra var ansvaret för mobiltäckningen ligger.

I mötet blev svaret är att det är PTS, Post- och telestyrelsen, som genom att tilldela tillstånd även ställer krav på att leverantörerna tydligt beskriver vad konsumenterna köper och vad de kan förvänta sig för täckning och att det är godtagbar kvalité.

PTS är intresserad av att få information om var mobiltäckningen är dålig så att man kan kontrollera orsaker och ställa krav på att problem ska åtgärdas.

- Det var ett bra möte som klargjorde var ansvaret ligger, säger Erik Lövgren, kommunalråd i Ånge kommun.

På PTS hemsida, https://www.pts.se/, Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om mobiltäckningen och där finns även kontaktuppgifter för att framföra synpunkter. Det går också att ringa på 08-678 55 00.

Här finner ni även tre dokument att använda er av i kontakten med PTS: