Preliminär tidplan för vaccination mot Covid-19

Region Västernorrland följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning och här ser du en preliminär tidplan för vaccineringen i Västernorrland. 

Tidplanen visar de olika faserna och vilken grupp som vaccineras under månaderna januari till och med juni 2021.

Tidplanen revideras allt eftersom beroende på vaccintillgång covid-19.

Tills det är din tur - fortsätt hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma om du inte känner dig kry.

Fas 1: Du som bor eller arbetar på särskilda boenden för äldre personer.
När: Från och med december till och med februari 2021.
Var: På de särskilda boendena

Fas 1: Du som har hemtjänst och den som bor med dig, samt personal i hemtjänsten.
När: Från och med december till och med februari 2021.
Var: I hemmet eller på vaccinationslokal

Fas 2: Du som är 65 år eller äldre, de äldsta vaccineras först
När: Från och med februari till och med april 2021.
Var : Vaccinationslokal

Fas 2: Du som har genomgått benmärgs- eller annan organ-transplantation de senaste 12 månaderna och dina hushållskontakter.
När: Från och med februari till och med april 2021.
Var: Vaccinationslokal.

Fas 2: Du som har genomgått dialysbehandling och dina hushållskontakter.
När: Från och med februari till och med april 2021

Fas 2: Du som är vuxen (18 år och äldre) och får stöd enligt LSS* eller har personlig assistans.
När: Från och med februari till och med mars 2021.
Var: Vaccinationslokal.

*Gäller även vuxna som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. Samt personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare

Fas 2: Du som arbetar inom vården eller omsorgen
När: Från och med februari till och med mars 2021.
Var: Arbetsplats eller vaccinationslokal.

Fas 3: Du som är i riskgrupp* 18-64 år genom sjukdom eller tillstånd

Fas 3: Du i åldern 60-64 år.

Fas 3: Du i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning*.

Fas 3: Du 18-59 år med demenssjukdom och kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. Det gäller även personer som lever i socialt utsatta situationer, till exempel hem- eller papperslösa.

När: Från och med mars till och med april 2021.
Var: Vaccinationslokal.

* Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni, kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma. Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder, kronisk lever- eller njursvikt, diabetes typ 1 och typ 2, tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling, downs syndrom.

Fas 4: Du som är 18 år och äldre och som inte prioriterats i tidigare faser.
När: Från och med april till och med juni 2021.
Var: Vaccinationslokal.