Gymnasiet och högstadiet fortsätter med fjärr- och distansundervisning

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har idag meddelat att man förlänger rekommendationen om fjärr/distansundervisning för gymnasieskolan.

Rekommendationen justeras dock på så sätt att undervisning ska bedrivas genom att fjärr/distansundervisning kombineras med viss närundervisning på plats.

Rekommendationen gäller fr.o.m. 25 januari t.o.m. 1 april.

Ånge kommun följer rekommendationerna, där vi försiktigt och successivt inför en kombinationsmodell av fjärr/distansundervisning och undervisning på plats. Vi gör liknande andra kommuner i Västernorrland men med vissa skillnader p.g.a. våra lokala förutsättningar. Vi börjar alltså med ett försiktigt och successivt återförande.

  • Högskoleförberedande program kör distans ytterligare 2 veckor. Undantag vissa obligatoriska moment (lab. etc.) där elevgrupper plockas in. Planering fortgår!
  • Enskilda yrkesprogram börjar med viss återgång från nästa vecka. Planering fortgår!
  • Elever med stödbehov hanteras på samma sätt som tidigare. Enskilda elever/grupper har undervisning på skolan.

Åtgärderna förändras löpande efter bedömning och vi utvärderar situationen kontinuerligt.

Vi har även beslutat att fortsätta med partiell fjärr/distansundervisning ytterligare en vecka för högstadiet 7-9, Fränstaskolan och Minervaskolan. Beslutet omfattar inte grundsärskolan. Beslutet är en del i att minska trängsel vid skolenheterna och i kollektivtrafiken samt ett försök att begränsa smittspridningen. 

Undantag med fjärr- distansundervisning kan komma att göras för enskilda elever och grupper vid skolenheten. Beslutet gäller från 2021-01-25 fram till och med 2021-01-29.

Beslutet är taget i samråd med övriga kommuner i länet och smittskyddsläkare Hans Boman som rekommenderar detta.