Bild som förklarar distansarbete.

Högstadiet (åk.7-9) inför partiell/växelvis
fjärr- eller distansundervisning

För att minska smittspridningen av Covid-19 har regeringen har beslutat att från och med 11 januari tillåta distans- eller fjärrundervisning för landets högstadieskolor.

Ånge kommun har därför tagit ett beslut om att införa partiell/växelvis fjärr- eller distansundervisning vid Minervaskolan och Fränstaskolan.

Regeringen har beslutat att från och med 11 januari tillåta distans- eller fjärrundervisning för landets högstadieskolor, i förebyggande syfte, för att minska smittspridningen. Samtidigt påpekas att det i nuläget inte är aktuellt med en total nedstängning under en längre period då det bedöms få andra negativa konsekvenser.
Ånge kommun har därför beslutat om att införa partiell/växelvis distans- eller fjärrundervisning vid våra högstadieskolor Minervaskolan och Fränstaskolan.

Partiell/växelvis distans- eller fjärrundervisning innebär att enskilda årskurser och elever i åk. 7-9 kommer att ha distans- eller fjärrundervisning vissa dagar under en period och då följa ett roterade schema. Åtgärden syftar till att minska trängsel vid skolorna och i kollektivtrafiken. Beslutet är en del i att minska smittspridningen.

Eleverna gör sin första skoldag på skolan måndag 11 januari och eleverna får då mer information om upplägget och möjlighet att förbereda er genom att hämta nödvändiga läromedel och datorer.

Beslutet sträcker sig fram till och med 24 januari men kan komma att förlängas om behov uppstår.

Beslutet om distans- eller fjärrundervisning omfattar inte elever i grundsärskolan!