Kommunstyrelsen sammanträder digitalt - öppet möte

Tisdag 15 december sammanträder kommunstyrelsen och mötet sänds digitalt.

Mötet börjar 08.00 och du kan följa det i vår playkanal Länk till annan webbplats..