Skärpta nationella föreskrifter träder i kraft den 14 december

Nya skärpta föreskrifter och allmänna råd träder i kraft i hela Sverige den 14 december - detta med anledning av pandemin.

Under måndagen skickar Folkhälsomyndigheten, Fohm, och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ut ett sms till Sveriges alla mobiltelefonabonnenter.

Detta görs för att nå ut med information om de skärpta föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Det innebär att alla är skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda sig själva och andra mot spridning av covid-19.

Texten i meddelandet lyder ”Information från myndigheterna: Följ de nya skärpta råden för att stoppa spridningen av covid-19. Läs mer på webbplatsen Krisinformation.”

Som avsändare till meddelandet står: Fohm, MSB och utskicket görs på uppdrag av regeringen.

www.krisinformation.se Länk till annan webbplats.