Nätverk av människor.

Distans- och fjärrundervisningen förlängs vid Boberggsgymnasiet

Skolchefen i Ånge kommun har i samråd med rektor för Bobergsgymnasiet beslutat att förlänga distans- och fjärrundervisningen för gymnasieskolan.

Beslutet gäller för perioden direkt efter jullovet, 8/1 - 15/1 (2021).

Folkhälsomyndigheten har tidigare rekommenderat Sveriges gymnasieskolor att övergå till distans- och fjärrundervisning.

Utbildningsnämnden beslutade att från och med måndag den 7 december till och med onsdag den 6 januari 2021 bedriva utbildningen vid Bobergsgymnasiet via fjärr- och distansundervisning.

Undantag kan komma att göras för vissa elever som behöver undervisning på plats i skolan. Ånge kommun följer därmed Folkhälsomyndighetens och Regeringens rekommendationer.

Nu förlängs fjärr- och distansundervisningen med en vecka, vilket innebär att eleverna studerar på distans till och med den 15 januari 2021.

Åtgärden är en del i att minska spridningen av covid-19.