Covid-19 konstaterat på Parkbackens särskilda boende

Vi har under helgen konstaterat covid-smitta vid Parkbackens särskilda boende i Ånge kommun.

Samtliga sju brukare och tre personal vid en avdelning har testats positiva.

Ett stort smittspårningsarbete pågår.

Under nio månader, från det att coronapandemin startade, har Ånge kommun lyckats hålla smittan utanför särskilda boenden.

Under helgen har vi fått bekräftat att vi har flera smittade brukare - och även personal - vid Parkbackens särskilda boende.

- Vi har klarat oss i nio månader, men i dag kom dagen som vi under en lägre tid bävat för. Det känns riktigt tufft och ledsamt just nu. Alla sju boende på en avdelning har konstaterats smittade och vi har under helgen provtagit alla övriga brukare, med stöd från läkare vid Hälsocentralen, säger Katarina Persson, socialchef.

Brukare och personal fick symtom ungefär samtidigt, så varifrån smittan kommit är ännu oklart och smittspårning pågår.

- Samtliga anhöriga är underrättade om händelsen och vårt fokus nu är att ta hand om de smittade och se till att skydda övriga brukare. Vi gör allt vad vi kan för att de smittade ska få den bästa vården, säger Katarina Persson.