Mattias Robertsson Bly

Mattias Robertsson Bly föreslås bli ny kommunchef i Ånge

Rekryteringsgruppen för ny kommunchef i Ånge kommun, föreslår Mattias Robertsson Bly. Kommunstyrelsen fattar beslut om tillsättning på sitt sammanträde den 17 november.

Mattias Robertsson Bly kommer närmast från rollen som förbundsdirektör på Kommunalförbundet Itsam. Han har mångårig erfarenhet av att arbeta i politiskt styrda organisationer med uppdrag som såväl medarbetare, ledare och/eller chef inom Länsstyrelse, Landsting/Region, Kommun och Kommunförbund.

- Det känns väldigt spännande och förväntansfullt att få vara en del i utvecklingen av Ånge Kommun. För att stärka kommunen kommer jag lägga stort fokus på utökad samverkan och digital verksamhetsutveckling för att göra kommunen mer effektiv - men även mer attraktiv att leva och bo i. Stort fokus blir det också på kommunens ledarskap, både gällande den kommunala organisationen men även när det gäller kommunens roll tillsammans med näringsliv, föreningsliv och alla medborgare, säger Mattias Robertsson Bly.

Kommunstyrelsens ordförande, Erik Lövgren, (S), säger så här om rekryteringen.

- Jag välkomnar varmt Mattias Robertsson Bly till rollen som ny kommunchef. Mattias har i sina tidigare roller varit handlingskraftig och visat på bra resultat, samtidigt som han förstår kommunorganisationen och vad vi i Ånge står inför i framtiden, dessutom är det extra roligt att han har för avsikt att bosätta sig i Ånge kommun.

- Även jag hälsar Mattias Robertsson Bly varmt välkommen till Ånge och uppdraget som kommunchef. Mattias har från sina tidigare uppdrag inom offentlig sektor en gedigen erfarenhet av verksamhetsutveckling och organisationsförändringar, vilket kommer väl tillhands i Ånge kommuns arbete mot vår nya vision som läggs fast under våren. Jag ser fram mot ett bra samarbete och öppen dialog kring alla de frågor som vi har framför oss för att göra Ånge som helhet ännu bättre, säger Anders Mjärdsjö (M), oppositionsråd.

- Välkommen till Ånge kommun och det nya jobbet som kommunchef. Jag ser fram emot ett gott samarbete i mötet av de utmaningar Ånge kommun står inför. För att säkra en framtid för vår kommun och oss som bor i den har vi många viktiga frågor att ta itu med, bland annat hur vi tillsammans kan göra kommunen till en attraktivare plats som människor vill flytta till. Kompetens och kunnande inom utvecklande förändringar i större organisationer kommer att vara en viktig framgångsfaktor, säger Linda Mattsson, (VF), oppositionsråd.

- Med kommunens strategiska läge mellan Sundsvall och Östersund, den vackra naturen och tillgång till bra välfärd kan vi tillsammans ta nästa kliv för att göra kommunen ännu bättre att både bo och verka i. De ledord jag tar med mig till kommunen är samverkan, digitalisering och ledarskap, säger Mattias Robertsson Bly.

Mattias Robertsson Bly tillträder som kommunchef den 1 mars 2021.