Läckan på fjärrvärmenätet är nu åtgärdad

Ånge Energi har en större läcka på fjärrvärmenätet som kommer att påverka samtliga hus kring torget - Mittlandia, Kommunhuset, Centralstation, Posten med flera. 

Arbetet med att reparera läckan har påbörjats, men någon status för när reparationen kan vara klar finns inte i nuläget.

Vi uppdaterar informationen under dagen.

Uppdatering kl 15.23
Nu är läckan åtgärdad och fjärrvärmen igång igen. Dock kan det ta ett tag innan det blir värme och varmt vatten.