Rekommendation från Folkhälsomyndigheten

1 oktober gick Folkhälsomyndigheten ut med en rekommendation om att vuxna friska medlemmar i ett hushåll ska stanna hemma i sju dagar i det fall att någon annan i familjen smittas med covid-19.

De nya rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten innebär att även så kallade hushållskontakter till den smittade personen ska ges förhållningsregler.

Det är läkaren som beslutar om förhållningsregler och Region Västernorrland arbetar nu på hur ett sådant arbetssätt ska se ut.

Reglerna kan till exempel innebära att man inte får gå till arbetet.

Med hushållskontakter avses personer som delat boende med den smittade någon gång under perioden som hen varit smittsam. Grundskolebarn och yngre samt elever i gymnasiesärskolan omfattas inte av rekommendationen.