Intresseförfrågan om arrende av Tallbackens festområde

Utvecklingsenheten går ut med denna intresseförfrågan till föreningar och företag i kommunen gällande övertagande av arrendet av Tallbackens festområde från och med 1 april 2021.

Längden på arrendet blir föremål för samtal med dem som är intresserade, men en utgångspunkt är fem år.

Följande utgångspunkter gäller för sökande arrendator:

  • kan inte erhålla bidrag från Ånge kommun för kommande drift och underhållskostnader. Det finns inga medel i kommunens budget för anläggningen.
  • ska lämna in en beskrivning av vilka visioner och planer som finns för området.
  • ska lämna in en handlingsplan för vilka verksamheter och aktiviteter som ska genomföras.
  • ska ange vilken arrendekostnad per år ni är villig att betala.

Information om fastigheten och byggnader kan fås från fritidskonsulent Gunilla Sjögren.
Intresseanmälan är ej bindande.
Vidare dialog kommer att ske med de föreningar och företag som inkommer med intresseanmälan.

Anmälan sker via nedanstående formulär och intresseförfrågan ska ha inkommit senast 1 november 2020.