Man och kvinna i samtal på äldreboende.

Tillfälliga besöksförbudet hävs från och med 1 oktober

För att besöken ska kännas trygga, både för er och våra boende, så har rutiner tagits fram för att tillsammans hindra smittan att komma in på våra boenden.

Entrédörrarna till våra särskilda boenden kommer fortsatt vara låst och vid besök ringer ni på klockan som finns intill dörren. Personal möter då upp och lotsar er till er anhörigs bostad alternativt till en lokal som är anpassad för ett säkert besök.

Vi vill inte att ni går till allmänna utrymmen som dagrum eller annat rum där övriga boende vistas.

För besökare finns, om man så önskar, möjlighet att använda visir. Besökare måste då meddela personal om detta direkt vid ankomsten till boendet och i samråd med personal gå igenom de noggranna riktlinjerna för hur visiret ska användas och hanteras.

Viktig information till dig som besökare:

  • besök inte anhörig om du känner minsta symtom på covid-19, även vid mycket lindriga besvär
  • kom ihåg att hålla avståndet till den du besöker
  • Var noga med hygienen – tvätta och sprita händerna både innan och efter besöket
  • hosta och nys i armvecket
  • undvik att vara många som besöker anhörig samtidigt, detta för att undvika trängsel
  • besöksrutinerna kan ändras vid lokala utbrott