Besöksförbud upphör efter 30 september

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har beslutat att rekommendera att besöksförbudet på särskilda boenden för äldre ska upphöra efter den 30 september.

Detta kommer att möjliggöra besök på våra äldreboenden.

Då smittan finns kvar i samhället, så kommer besöken att behöva ske på ett ordnat sätt, med fastställda rutiner. Rutiner kring detta arbetar vi nu med att ta fram.

Inom kort kommer mer information om hur allt ska gå till.