Gruppträffar för anhörigstöd startar

Är du anhörig till någon med missbruk eller psykisk ohälsa?
Nu startar träffarna där du ges möjligheten till mer kunskap och stöd.