Beslut i korthet - kommunstyrelsen

Kommunens svar på remiss om kommunutredningen "starkare kommuner"

Kommunen svarar bland annat:

Det är positivt om vi som kommun ges möjligheten att hitta samverkan eller i försöksverksamhet bedriva vissa statliga uppdrag.

Ett exempel skulle kunna vara arbetsförmedlingen. Den icke-närvaro och den minskade samverkan med arbetsförmedlingen i vår kommun ser vi som ett allvarligt och stort problem. Vi märker redan nu att det får effekter på vår kommunala ekonomi. Närmaste arbetsförmedling för vår kommuns arbetssökande finns 10 mil bort.

Ånge kommun skulle vilja bli en pilotkommun där vi ges möjlighet att till
viss del fungera som en arbetsförmedling.

Ånge kommun är kanske den kommun i Sverige som drabbats hårdast av att statliga jobb centraliseras. Nämnas kan: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Postens paketsortering, Lantmäteri, neddragningar och flytt av vissa jobb inom Trafikverket och SJ, Kriminalvårdsanstalten i Viskan och Skogsstyrelsen.
Inte ens Skogsstyrelsens kontor kunde vara kvar där skogen finns! Om vi i Sverige menar något med statens närvaro och att flytta arbetstillfällen från storstäderna till mindre kommuner så måste även kommuner i Ånges storlek märka av statens närvaro och de eventuella nya arbetstillfällen som en
utflyttning av arbetstillfällen kan ge.