Beslut i korthet - socialnämnden

Personligt ombud inrättas.

Socialnämnden har beslutat inrätta en permanent tjänst som personligt ombud. Tjänsten har tidigare funnits ett antal år men i projektform, med beslut från år till år.

Personligt ombud är ett stöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar som behöver hjälp med att påverka sin livssituation och kunna bli mer delaktiga i samhället. Ombuden fungerar som stöd i kontakten med myndigheter, vårdgivare och andra aktörer som den enskilde behöver ha kontakt med.