Krisledningsstaben avaktiveras

Sedan den 11 mars har Ånge kommun haft sin krisledningsstab aktiverad.
Från 1 september 2020 kommer krisledningsarbetet att ingå i det ordinarie ledningsarbetet.
Vid ett förändrat läge kan krisledningsstaben snabbt aktiveras igen.

Under hela pandemin har Ånge kommun samverkat i olika forum tillsammans med länsstyrelsen och Region västernorrland och denna samverkan fortsätter.

Vi följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Västernorrland och vi vill att ni medborgare gör detsamma.

  • Stanna hemma om du känner dig sjuk
  • Tvätta händerna noggrant
  • Håll avstånd

Följ gärna dessa sidor för senaste uppdateringen kring covid-19.