IoTXchange – lokala arbetsgruppens kick-off

Logotyper: EU, URBACT, IoTXChange

Tillsammans kommer vi att arbeta med att utveckla idéer och ta fram handlingsplaner för Sakernas Internet (IoT). Målet är att skapa en bättre vardag för invånarna i Ånge kommun genom digitalisering.

Den lokala arbetsgruppen gör en digital kick-off

Ånge kommun deltar i EU-projektet URBACT: IoTXchange under 2020–2022.
I projektet är Ånge kommun med i ett nätverk bestående av åtta små och medelstora europeiska kommuner.

Den lokala arbetsgruppen består av företrädare för bland annat skola, ungdomsgårdar, vatten- och avlopp, näringslivsutveckling och omsorg. Med i arbetsgruppen, som ett stöd för utveckling och lokala samarbetspartners är representanter från regionen, kommunförbundet Västernorrland, Servanet och Mittuniversitetet.

Det internationella projektet leds av Fundão (Portugal) och utöver Ånge deltar kommunerna Razlog (Bulgarien), Dodoni (Grekland), Nevers (Frankrike), Jelgava landskommun (Lettland), Kežmarok (Slovakien) samt Åbo Akademi (Finland).

Det här URBACT-projektet samfinansieras av den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Det lokala uppstartsmötet sker på distans den 3 september kl. 10.00.

Kontaktperson:
Petra Malmberg, IT-chef
petra.malmberg@ange.se
070-570 43 41