Öppnande av fritidsgårdar

Fränstagår'n öppnar igen måndag 31/8 kl. 16.00.
Gröna Villan återkommer med datum med anledning av rekrytering av personal.

Fritidsgårdarna i Ånge kommun är öppna för alla som går i årskurs 7-gymnasiet år 3.
(obs! årskurs inte ålder)

Öppettider:
Måndag 16.00-22.00
Onsdag 14.00-22.00
Fredag 14.00-23.00
Lördag 17.30-23.00 (oktober-maj)