Plexiglas möjliggör besök vid särskilda boenden

Besöksförbudet vid landets särskilda boenden är förlängt.

Men att kunna hålla kontakten med sina nära och kära är viktigt.

Vid Ånge kommuns särskilda boenden finns nu möjligheten att träffa anhöriga tack vare mobila plexiglasväggar.

Under coronavirusets spridning i Sverige har särskilda boenden stängts för besök och digitala mötesformer har under en tid använts för att brukare ska kunna hålla kontakten med sina anhöriga.

Men nu kan man få möjlighet att träffas även i verkligheten, öga mot öga.

Vid Ånge kommuns särskilda boenden finns nu mobila plexiglasväggar som erbjuder skydd, så att brukare och anhöriga inte behöver känna oro över smittspridning.

99-åriga Inez Lidström som bor på Furubacken i Fränsta tycker att det fungerar bra.

- Ja, det är trevligt att kunna få besök av sina nära igen, säger Inez.

Dock kräver tryggheten att besöken har ett säkert förhållningssätt, från personal, anhöriga och brukare.

Hur går det då till om man vill träffa sina anhöriga?

 • Anhöriga får skriftlig information hemskickad, om möjligheten till besök. Vid intresse kontaktar dessa boendet och bokar en tid.
 • Vid tidsbokning informeras den anhörige om hur besöket genomförs, samt förväntningar och önskemål från verksamheten. Personal som tar emot bokningen är skyldig att informera besökare om detta, oavsett om de bokat möten tidigare. Denna information ska finnas tillgänglig för den som tar emot beställningen.
 • Efter bokning av tid tillsätts en personal som får rollen besöksvärd för mötet. Besöksvärden ansvarar för genomförandet av besöket.
 • Besöksvärden förbereder fika, rengör mötesplatsen vid plexiglaset, följer brukaren till mötesplatsen.
 • Besöksvärden möter upp anhöriga, ger information om mötet, vilket fika som kommer att serveras, vilka hygienrutiner som gäller. Hjälper anhöriga att desinficera händerna innan de går till mötesplatsen med plexiglaset.
 • Besöksvärden ska under mötet bistå brukare och besökare med svar på frågor som rör hygienrutiner, vara behjälplig med servering av fika, samt vid behov påminna om vikten att hålla avstånd.
 • Vid besökets slut följer besöksvärden anhöriga ut och hjälper dem att desinficera händerna innan de lämnar boendet.
 • Besöksvärden hjälper brukaren att desinficera händer och följer brukare tillbaka och rengör mötesplatsen.
 • Efter mötet utvärderas besöket och eventuella framtida behov av kompletterande information till anhöriga och brukare ska reflekteras, i dialog med enhetschef.


Begränsningar:

 • Max två besökare per tillfälle.
 • Besöken sker utomhus.
 • Ingen fysisk kontakt.
 • Max 45 minuter per besök.