Kom ihåg att söka ersättning för skollunch

Ånge kommun har beslutat att de elever vid Bobergsgymnasiet som studerar på distans med anledning av virussjukdomen covid-19, ska erbjudas ersättning för skollunch.

Ansökan har varit öppen 15 juni - 31 augusti 2020 och är nu STÄNGD.

Utbetalning av ersättningen sker i huvudsak under augusti.

Ånge kommun har beslutat att de elever vid Bobergsgymnasiet som studerar på distans med anledning av virussjukdomen covid-19, ska erbjudas ersättning för skollunch. Ersättningen är likvärdig med den som betalas vid arbetsplatsförlagt lärande (APL), vilket är 40 kronor per skoldag.
Elevens vårdnadshavare gör ansökan och om det finns flera vårdnadshavare förväntas ansökan ske i samförstånd mellan vårdnadshavarna. När eleven studerar på gymnasienivå kvarstår vårdnadshavarens försörjningsplikt upp till 21-årsdagen. Därför får vårdnadshavaren ansöka om ersättning även för elev som fyllt 18 år.

Ersättning kan beviljas från och med den 20 april 2020 och under den tid som gymnasieskolan varit stängd, d v s maximalt de följande 36 skoldagarna av läsåret.

Om eleven varit på skolan och fått lunch under denna period, ska de dagarna inte räknas med i ansökan.

Ersättningen betalas ut till det konto som uppges i ansökan.
Sista dag för ansökan är den 31 augusti 2020 och utbetalning av ersättningen sker i huvudsak under augusti.