Underhållsarbete på vatten och avloppsledningsnätet i Ånge

Vecka 24 kommer underhållsarbeten på vatten och avloppsledningsnätet påbörjas i Ånge på Industrigatan söder om fryshuset, vid Videmo vägen.

Där kommer framkomligheten att vara begränsad. Även kortare avstängningar av dricksvattnet kan förekomma varför det är bra att tappa upp lite vatten för dagligt behov.

Mer information vid ändrade förhållanden kommer att skickas ut till berörda via kommunens UMS-tjänst för meddelanden.