Nybyggnation undersöks som alternativ till förskoleby

Som ett eventuellt alternativ till den förskoleby som är tänkt att uppföras i befintliga byggnader på Kabellbacken, Ånge, kommer Ånge kommun att undersöka om en nybyggnation är ett alternativ.

Detta med anledning av att SKR (Sveriges kommuner och regioner) och SKL Kommentus Inköpscentral under mars månad upphandlat ett ramavtal som låter kommuner beställa förskolebyggnader med hög kvalitet till låga kostnader.

En första rapport kommer att ges till kommunstyrelsen den 23 juni.

Det upphandlade ramavtalet erbjuder kommuner nyckelfärdiga och permanenta byggnader som kan anpassas till lokala behov. Kommuner besparas mycket tid och resurser av att byggnaderna redan projekterats. Byggnaderna bedöms ha en lägre kostnad än unikt projekterade förskolor.

Upphandlingen har genomförts med barnens och förskoleverksamheternas behov i fokus. Den har utförts i dialog med representanter för förskolor, lokalförvaltare, tekniska konsulter och potentiella leverantörer och beställare. Kommuner med olika förutsättningar har varit representerade. Även en grupp med barn har fått komma med önskemål.

Bilder på förskolor som upphandlats Länk till annan webbplats.