Kulturnatten ställs in - nya tag 2021

Det blir ingen Kulturnatt i Ånge 2020.

Beslutet togs under måndagskvällen av arbetsgruppen för Kulturnatten.

- Vi tar nya tag och siktar mot 2021, säger Peter Gunnarsson, kulturchef.

Som vi tidigare berättat så ställs Kulturnattsarrangemanget i maj in detta år. Anledningen känner förmodligen alla till. Eftersom ingen vet hur utvecklingen kring coronavirusets spridning blir så togs först ett beslut att flytta arrangemanget till sista fredagen i augusti, den 28/8.

Under måndagskvällen ändrades det beslutet till att årets Kulturnatt helt ställs in.

- Vi ser inte att det kommer att gå att genomföra ett så stort arrangemang i augusti med anledning av coronaläget vi befinner oss i nu. Vi arbetar i stället med att försöka få till lite livesända och inspelade arrangemang under sommaren och hösten så att vi kan erbjuda digitala musik och teaterupplevelser, säger Peter Gunnarsson, kulturchef.