Så förbereder sig Ånge mot smittspridningen

Pandemin har ännu inte nått sin topp och oron i samhället ät fortsatt stor.

Ånge kommuns socialchef, Katarina Persson, berättar här hur man så mycket som möjligt förbereder och förebygger för en eventuell smittspridning.

- Vi har gjort allt vi kan för att vara så förberedda som det bara går. Vi har en stab som enbart ägnar sig åt att skaffa skyddsutrustning och vi har ett mycket bra samarbete inom länet. Vi har fyllt på våra lager och delat ut till alla arbetsplatser. Det är viktigt att personal och brukare känner att vi är väl förberedda och kan hantera både det förebyggande och en eventuell smitta. Vi utbildar och instruerar vår personal.

Vet vi att det inte finns smitta inom SÄBO eller hemtjänst i dag?

- Vi kan aldrig vara säkra men ännu har vi inga kända smittade inom SÄBO eller Hemtjänst/hemsjukvård. Vi har däremot tagit en hel del prover som tack och lov visat sig vara negativa än så länge.

Hur är möjligheterna att provta egen personal?

- Ånge kommun har inte haft möjlighet att själv beställa prover på personalen. Regionen har en prioritetsordning där patienter och brukare på SÄBO går först. Vår personal har tagit stort ansvar och varit hemma vid minsta lilla symtom. Däremot har det blivit lättare för vår personal att själv ta kontakt med hälsocentralen och ta ett prov. Vi hoppas naturligtvis på att det även ska gå att testa personalen i större utsträckning

Har ni tillräckligt med skyddsutrustning?

- Vi har haft en egen stab som enbart jobbat med att säkerställa att vi har skyddsutrustning. Vi använder skyddsutrustning vid minsta lilla misstanke om eventuell smitta. Däremot använder vi inte förebyggande eftersom fel användning av till exempel munskydd kan bidra till att sprida eventuell smitta. Hålla avstånd där det går och god hygien är viktigast enligt experter. Och det är dom vi lyssnar på. Vi har följt dessa rekommendationer stenhårt! Vi är en av dom få kommuner som i dagsläget inte har fått in smitta ännu. Men eftersom det är ett lömskt virus över hela världen och en samhällsmitta kan det vara svårt att klara sig trots allt jobb vi gör.

Hur jobbar ni vid misstänkt smitta?

Om någon visar på misstänkt smitta då håller vi avstånd i första hand. Behöver vi komma närmare brukare/patient är det full skyddsmundering som gäller. Vi kontaktar omedelbart en sjuksköterska som bedömer om provtagning skall ske. Vi provtar hellre en gång för mycket.

Vad händer om en äldre meborgare fått sjukhusvård för covid-19 och sedan behöver eftervård?

- De kan antingen få eftervård vid särskilt boende eller hjälp via hemtjänst, och då hanterar vi det på samma sätt om vi har misstänkt smitta. Det går att vårda isolerat i en lägenhet utan att sprida smitta.

Kommer ni att berätta om smitta finns vid ett boende eller i verksamheten?

- Där råder det stark sekretess. Därför är det oerhört svårt om vi skulle få en smitta att informera andra än den personal som ska arbeta. Sekretessbrott är ett lagbrott för att skydda patienten och brukare. Men jag förstår frustrationen när vi inte kan informera. Däremot förbereder vi oss med erfarenhet av andra drabbade kommuner hur vi på bästa och säkraste sätt skulle kunna trygga för andra brukare.