Inga bostadsanpassningar under rådande läge

Med anledning av rådande läge avseende Covid 19 så har bygg- och miljöförvaltningen i Bräcke-Ånge beslutat att skjuta på bostadsanpassningar om de inte är absolut nödvändiga.

Du som har en funktionsnedsättning och vill få en enklare vardag och ökad självständighet kan i vanliga fall erbjudas tekniska hjälpmedel och en anpassning av hemmet.

Under rådande pandemi kommer inga bostadsanpassningar att ske.

Detta för att inte utsätta våra riskgrupper för fara och för att minimera smittspridning av coronavirus.

Skulle en bostadsanpassning vara absolut nödvändig sker det i samråd och avgörs från fall till fall.