Kulturnatten ställs in - kan komma att flyttas

Med anledning av coronapandemin ställs nu Kulturnatten in.

Den 29 maj var det tänkt att årets Kulturnatt skulle arrangeras i Ånge.

I dag har beslut tagits att ställa in arrangemanget i maj - detta på grund av den coronapandemi som råder.

Eventuellt kommer Kulturnatten i år att flyttas till augusti, men något beslut är inte taget i dagsläget. Mer information kommer längre fram i vår.