De politiska partierna i Ånge tar ansvar i en extraordinär tid

Vid ett möte under tisdagen den 24/3 kom samtliga politiska partier i Ånge kommun överens om att vidta åtgärder för att begränsa risken för smittspridning vid sammanträden. Förberedelser pågår för att minska antalet deltagande ledamöter i fullmäktige under våren först och främst.
Utvecklingen av smittoläget avgör om åtgärderna behövs under en längre period.
Partierna är överens om att begränsa antalet ärenden i fullmäktige till att handla om det viktigaste för att verksamheten ska kunna fungera.

De politiska Partierna i Ånge kommun

Frågor besvaras av
Stiven Wiklund, Kommunfullmäktiges Ordförande