Corona: Ånge kommun vidtar åtgärder för att underlätta för företagen

Ånge kommun är väl medveten om att pågående Corona-epidemi påverkar näringslivet.

- Alla våra företag är viktiga, och många står inför stora utmaningar. Vi ska göra det vi kan för att underlätta för företagen att ta sig igenom den rådande krisen, även om vi vet att vi inte kan göra tillräckligt." säger Mats Gustafsson, näringslivschef.

Nedan följer några av våra åtgärder för att stötta och förenkla för företagen.

Näringslivsakuten: Vi öppnar upp en ny telefonlinje och mailadress till näringslivskontoret för att göra det enklare för våra företag att snabbt få tag i rätt information, relevant hjälp och rätt stöd. Genom näringslivsakuten erbjuder vi tillsammans med BizMaker upp till fem timmar kostnadsfri rådgivning till företagare som känner oro för sitt företag och sin verksamhet. 

Avgifter för tillsyn och kontroll: Avgifter som påförs företagare för tillsyn och kontroll enligt alkohollagen och nya tobakslagen skjuts upp så att betalningsdag blir tidigast den sista september. Ett beredningsarbete pågår tillsammans med Bräcke kommun i syfte att införa samma hantering av avgifter för tillstånd och tillsyn enligt miljöbalken samt plan- och bygglagen.

Kortare betalningsfrist för leverantörsfakturor: Vi ändrar till 10 dagars betalningsfrist på kommunens leverantörsfakturor, så väl liggande som inkommande. Företagen ska kunna förvänta sig att få betalt av Ånge kommun inom 10 dagar från fakturadatum på nyutställda fakturor.

Förlängs betalningsfrist för kundfakturor: Vi utökar kredittiden på kommunens kundfakturor till företag, så väl liggande som nya. Företag som inte betalar sina fakturor från Ånge kommun kommer inte få någon påminnelse från oss förrän tidigast i september. 

Uppskov hos kommunala bolag: De företag som vänder sig till något av våra kommunala bolag för uppskov behöver bedömas i varje enskilt fall, men generellt gäller att vi ska bemöta företagen välvilligt och underlätta i den mån vi kan.

"Ånge kommun ska aktivt verka för att vi inte är den part som driver företag i konkurs eller förvärrar ett företags ekonomiska problem." säger Erik Lövgren, kommunstyrelsens ordförande. Anders Mjärdsjö, oppositionsråd, tillägger "Vi är överens om att det är angeläget att de resurser vi har att tillgå används för att stödja våra företag - stora som små - och att ingen glöms bort."