UKM-festivalen flyttas fram

UKM-festivalen, Ung kultur möts, som var tänkt att arrangeras i Ånge den 5/4 är framflyttad. Festivalen planeras att hållas senare under året och nytt datum kommer.