Ny tobakslag från 1 juli

Från och med i dag, 1 juli, får Sverige en ny lag om tobak som innebär att det blir förbjudet att röka på många allmänna platser utomhus.

Den nya tobakslagen (2018:2088) ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425).

Från och med den 1 juli 2019 blir det alltså förbjudet att röka på:

 • Perronger, busshållplatser, taxizoner och andra områden i anslutning till färdmedel, så som biljettområden och gångbanor
 • Uteserveringar och områden utanför restauranger och caféer
 • Inhägnande platser utomhus som huvudsaken är avsedda för idrottsutövning, exempelvis fotbollsplaner
 • Lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • Entréer till lokaler som omfattas av rökförbud, exempel restauranger, kyrkor, detaljhandel, järnvägsstationer och vårdcentraler

Följande områdena har rökförbud sedan tidigare och det gäller fortfarande med nya lagen:

 • Lokaler för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem
 • I lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård
 • I lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård.
 • I restauranger
 • I lokaler där allmän offentlig tillställning anordnas
 • I andra lokaler som allmänheten har tillträde till lokalerna

Produkter som omfattas av den nya lagen:

 • cigaretter
 • rulltobak
 • tobak för vattenpipa
 • andra tobaksvaror för rökning såsom cigarrer och piptobak
 • rökfria tobaksvaror såsom snus och tuggtobak
 • e-cigaretter och påfyllningsbehållare
 • örtprodukter för rökning
 • vattenpipor
 • “njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak”. Hit räknas t.ex. e-cigaretter som inte innehåller nikotin och därför inte är att betrakta som e-cigaretter i lagens mening.

Nya regler för snus

Det nya tobakslagen gör det inte olagligt att snusa på offentliga platser. Snus har aldrig varit aktuellt att begränsa, det som blir nytt med snus är att förpackningarna med portionssnus ska innehålla minst 20 portioner.

Fastighetsägarens ansvar

Den som äger eller disponerar en lokal/område har ansvaret att utomhusmiljöerna är rökfria. Fastighetsägare har ansvaret att skylta om rökförbudet. Ägare och personer som disponerar en lokal/område har skyldighet att vid behov informera de som bryter mot rökförbudet. Om någon trots tillsägelser fortsätter att röka där rökning inte är tillåten, kan polis eller ordningsvakt komma att avvisa personen.

Varför införs den nya tobakslagen?

Det är riksdagen som har beslutat om att införa den nya tobakslagen. Det finns många anledningar varför man sätter rökförbud på många allmänna platser utomhus:

 • Den sociala exponeringen för rökning minskar och bidrar till att avnormalisera rökning.
  Detta är extra viktigt för ungdomar, som är särskilt känsliga för visuella signaler och sociala normer.
 • Rökningen kommer att minska och risken för tobaksrelaterade sjukdomar minskar (vilket även blev ett resultat då man införde rökfria inomhusmiljöer)
 • Allmänna platser blir mer tillgängliga för personer som av olika skäl inte vill eller bör utsättas för tobaksrök, som exempelvis barn, vars luftvägar är särskilt känsliga.

Vill du veta mer?

Frågor och svar nya tobakslagen, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.