Ånge kommun uppfyller kraven för styrning av skola och förskola

Ånge kommun uppfyller kraven för styrning av skola och förskola.

Skolinspektionens beslut efter tillsyn i Ånge kommun har nu kommit.

Särskilt två stora delar av huvudmannens (Ånge kommuns) styrning har granskats - Förutsättningar för utbildningen och Styrning och utveckling av utbildningen.

I beslutet står att det vid tillsynen inte framkommit annat än att huvudmannen uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats.

- Det är glädjande att få detta kvitto från skolinspektionen och att vårt arbete på huvudmannanivå uppfyller kraven, säger Kent Ylvesson, skolchef.