Avloppsinventering pågår

Bygg- och miljöförvaltningen i Ånge kommun står nu inför uppgiften att fortsätta inventeringen av enskilda avlopp i kommunen. Är du innehavare av ett enskilt avlopp som du vet är i dåligt skick kan du vara proaktiv och därmed slippa tillsynsavgiften.

Det är myndighetskrav som gör att kommunen måste genomföra den omfattande inventeringen. Syftet är att minska mängden fosfor, kväve, smittämnen, kemikalier och läkemedelsrester som belastar vattendragen om reningen i enskilda avlopp är gammal eller dålig.

Inventeringen kommer att beröra alla med enskilda avlopp men inte samtidigt. Först och främst fullföljs tidigare genomförda inventeringar. Därefter fortsätter inventeringen för områden med hög skyddsnivå, exempelvis områden nära vatten.

– Slutmålet är att alla enskilda avlopp ska uppfylla dagens krav på funktion. Vi har 3000-3500 enskilda avlopp och uppskattningsvis 75 procent av dem behöver en åtgärd, säger bygg- och miljöchef Tomas Jonsson.

Åtgärder som krävs kan vara mer eller mindre stora, alltifrån smärre reparationer till nyanläggning.

Timavgiften för tillsyn är i år 916 kronor och tiden för tillsyn kan vara allt mellan 2-6 timmar. Den här avgiften kan du slippa om du vet med dig att ditt avlopp behöver renoveras och åtgärdar det utan föregående tillsyn. En bra början är med andra ord att fundera på i vilket skick ditt avlopp befinner sig.

Om du ska åtgärda brister i ditt avlopp måste du anmäla det till kommunen, handläggningen kostar då 1832 kronor. Ska du anlägga ett nytt avlopp ansöker du om tillstånd, handläggningen kostar då 5496 kronor för en avloppsanordning med vattentoalett med utsläpp till mark och vatten.

Har du frågor om enskilda avlopp, kontakta bygg-miljonamnden@bracke.se