Bidrag för gratis sommarlovsaktiviteter

Ånge kommun har via bidrag från socialstyrelsen möjlighet att ekonomiskt stödja föreningar, företag eller andra aktörer som erbjuder gratis sommarlovsaktiviteter till barn mellan 6-15 år.

Villkoren för att få bidrag är att sommaraktiviteterna ska:

 • Vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år
 • Ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
 • Stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund
 • Genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna.
 • Ansökan/intresseanmälan måste vara lämnad senast 30 april för att vi ska kunna handlägga och lämna besked i god tid innan sommarlovet.

Bidraget till sommarlovsaktiviteter ska vara ett tillskott och utöver det kommunerna själva anslår för sina sommarlovsaktiviteter 2019.

Att tänka på

 • Att aktiviteten kan räknas även om det också deltar barn i ”fel” ålder.
 • Att t ex ett fotbollslags vanliga träningar inte räknas, men däremot fotbollsskolan.
 • Att alla barn ska behandlas lika vad gäller deltagande och tillgång. (Alltså kan den enda uteslutningsgrunden vara att lägret/aktiviteten blir fulltecknad.)
 • Att ni till exempel kan erbjuda milersättning till ledare som hämtar och lämnar barn för att de ska kunna vara med.
 • Att särskilda instruktörs/ledarlöner kan vara bidragsberättigade.
 • Att ni kan redovisa kostnader för fika/mat.

Har ni frågor? Hör av er direkt till lotta.backlund@ange.se

Intresseanmälan gratis lovaktiviteter